időszakos felülvizsgálat

Elhalasztható-e karantén alatt az időszakos felülvizsgálat?

A napokban megjelent kormányrendelet – Magyar Közlöny 177/2020. (V.4.) – több kérdést is
felvet a zuhanásbiztonsági egyéni védőeszközök időszakos felülvizsgálatával kapcsolatban.
A rendelet az egyes munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról és a
munkavégzéshez szükséges kezelői jogosítványok orvosi érvényességének
meghosszabbításáról nyilatkozik.

A témával kapcsolatban fontos leszögezni, hogy a rendelet nem minden munkavédelmi
védőeszközre vonatkozik. A zuhanásbiztonsági, leesésvédelmi védőeszközökre a
továbbra is kötelező az időszakos felülvizsgálat! Mutatjuk a rendelet főbb pontjait!

A rendelet szerint

“A veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig elhalasztható a
munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálat” az alábbiakban meghatározott eszközök
esetén:

1. Veszélyes munkaeszközök

A rendelet szerint a veszélyes munkaeszközök esetén elhalasztható az időszakos
biztonsági felülvizsgálat. Fontos tisztázni ebben az esetben, hogy mit jelent a
“munkaeszköz” fogalma. A Munkaeszköz: minden gép, készülék, szerszám vagy
berendezés, amelyet a munkavégzés során alkalmaznak vagy azzal összefüggésben
használnak, kivéve: az egyéni védőeszközt.

A rendelet erre vonatkozó 23. § (1) bekezdése a veszélyes technológiát is említi.
A technológia nem más mint Eljárások és módszerek összessége, amellyel egy cél
mindig egységes sikerrel elérhető, egy termék elkészíthető, szolgáltatás nyújtható.
Tehát a fentiek szerint könnyen belátható, hogy az egyéni védőeszközre a rendelet e
pontja nem vonatkozik.

2. Nem veszélyes munkaeszközök

A rendelet szerint a nem veszélyes vagy veszélyesnek nem minősülő
munkaeszközök esetén elhalasztható az időszakos ellenőrző felülvizsgálat.
Mivel az 1.pontban tisztáztuk a munkaeszköz fogalmát, itt is jól látható, hogy az
egyéni védőeszközre nem vonatkozik a veszélyhelyzettel kapcsolatos
elhalaszthatóság lehetősége.

3. Villamos berendezések

A rendelet következő pontja a villamos berendezésekkel, azok szabványossági
felülvizsgálatával, valamint időszakos ellenőrző felülvizsgálatával foglalkozik.

A villamos berendezés: összehangolt jellemzőjű villamos szerkezetek meghatározott
célra vagy célokra egymással összekötött együttese, beleértve az összes olyan
villamos szerkezetet, amely a villamos energia termelésére, szállítására,
átalakítására, elosztására, tárolására és felhasználására, az elsődleges és
másodlagos villámáramok vezetésére szolgál, de nem minősül villamosműnek;
továbbá a felhasználói berendezés, az elektromos gépjármű energiatárolójának
villamos energiával történő feltöltésére alkalmas töltőállomás, a közvilágítási
berendezés, a közvilágítási elosztóhálózat, valamint az összekötő berendezés; a
villamos berendezés részét képezi a vele fémes vezetői összeköttetésben lévő
villámvédelmi berendezés és annak részét képező földelő berendezés is.
Így ez a
rész szintén nem az egyéni védőeszközökre vonatkozik.

4. Emelőgépek, berendezések

A rendelet ide eső része az emelőgép-szerkezeti és fővizsgálatát érinti.
Az emelőgép fogalma szerint: az a szakaszos üzemű gépi vagy kézi (emberi erő)
meghajtású szerkezet vagy berendezés, ami közvetlenül vagy segédeszközzel terhet
emelni vagy süllyeszteni képes, azt a kiindulási helyzetéből az érkezési helyére
továbbítja. Ez a pont nem tartozik az egyéni védőeszközök kategóriájába.

5. Hegesztő berendezések

A kormányrendelet nyilatkozik hegesztő berendezések és biztonsági szerelvények
időszakos ellenőrzéséről is, melyekre szintén igaz meghatározásuk alapján, hogy
nem egyéni védőeszközök. A hegesztő berendezés az adott hegesztési technológia
megvalósításához szükséges eszközök összessége. A biztonsági szerelvény pedig a
gázforrást, a gázellátó rendszert, a hegesztő felszerelést, illetve a hegesztőt a
rendszer üzemzavarainak következményeitől védő szerelvény.

6. Tűzvédelmi műszaki megoldások

A rendelet ezen része a tűzmegelőzési eszközökre, tűzoltó készülékekre és egyéb
tűzvédelmi műszaki megoldások időszakos felülvizsgálatára és azok karbantartására
vonatkozik. Ilyenek például: tűzoltó készülék, fali tűzcsap, vízforrások a természetes
vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték, beépített
tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés, stb.

A fentieket áttekintve való igaz, hogy sok időszakos felülvizsgálatra és karbantartásra igaz,
hogy a járványügyi veszélyhelyzet miatt átmenetileg elhalasztható. De a leesés elleni
egyéni védőeszközökre a továbbra is kötelező az időszakos felülvizsgálat!
A kötelező eljáráson túl, természetesen az Ön és munkatársai érdeke, hogy a
zuhanásbiztonsági védőeszköz használatra kész, hibátlan állapotban védje
felhasználóját az esetleges balesetektől.

Kérjük, hogy biztos forrásból tájékozódjanak a témában, és alaposan olvassák el a rendelet
minden pontját!

Amennyiben kérdése van azzal kapcsolatban, hogy az Ön cégére hogyan vonatkozik az
említett kormányrendelet, hívja munkatársunkat! Szívesen segítünk eligazodni!

A rendelet itt elérhető: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000177.KOR#lbj0id390b